×
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Anunţuri, comunicate

Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunț organizare, recrutare și selecție personal pe posturi înființate în afara organigramei UAT comuna Baia, pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locală
UAT Comuna Baia,anunță scoaterea la concurs:
 
- Învățător (1 post)            84h/luna,  12 luni
 
- Responsabil Centru Comunitar Multifunctional   (1 post)  84h/luna, 12 luni 
 
- Consultant afaceri      (1 post)      84h/luna,  12 luni
 
- Asistent social    (1 post)    84h/luna, 12 luni
 


23.01.2024, ora 12:00  – Termen limita depunere dosare

anunt angajare - conditii - calendar - informatii proiect.docx  (170,46 KB)  data: 11-01-2024   utilizator: 1  
formulare.rar  (451,76 KB)  data: 11-01-2024   utilizator: 1  
proces verbal selectie dosare.pdf  (1,50 MB)  data: 23-01-2024   utilizator: 1  
bibliografie - proba interviu.pdf  (553,57 KB)  data: 25-01-2024   utilizator: 1  
proces verbal evaluare cv pt experti SUSTENABILITATE.pdf  (1,16 MB)  data: 26-01-2024   utilizator: 1  
proces verbal final pentru selectie dosare.pdf  (1,16 MB)  data: 26-01-2024   utilizator: 1  
Proces verbal PROBA INTERVIU.pdf  (1,51 MB)  data: 31-01-2024   utilizator: 1  
rezultate finale.pdf  (1,17 MB)  data: 02-02-2024   utilizator: 1  
Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală”, Cod proiect PN4059
Comunicat de presă
Finalizarea proiectului 
„Măsuri integrate de dezvoltare locală”, Cod proiect PN4059

Reprezentantii Primăriei Comunei Baia, județul Tulcea,  anuntă finalizarea proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală”.
Buget total proiect- Proiectul a beneficiat  de un grant în valoare de 994713 EURO oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală.

  În cadrul proiectului:
 
1 A fost construit si dotat ,,Centrul Comunitar Multifunctional din localitatea Baia,judetul Tulcea,str.Republicii,nr.40
2. 50 de prescolari au beneficiat de sprijin pentru acces la educatia timpurie-învățământ preșcolar si o masă caldă timp de 3 zile/per saptamana/16 luni
3.  200 de copii au beneficiat de  sprijin complex pentru includerea și menținerea acestora cu succes în educație, inclusiv cu implicarea adulților semnificativi din viața copiilor,
4.150 de copii au beneficiat de 1 tabara gratuită si masuri de interventie pentru tratarea dependentelor specific vârstei/ de tehnologie si device-uri.
5.  85 de tineri/85 de inactivi  au participat  la activități de consiliere psihologică și vocațională pentru facilitarea accesului pe piata muncii
6. Creșterea potențialului de identificare și accesare de finanțare nerambursabilă pentru 26 de persoane (tineri/inactivi absolventi cu diploma de bacalaureat)prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului, coaching pentru dezvoltare afaceri și asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare,
7.  80 de persoane vârstnice au beneficiat  de servicii socio-medicale și aplicarea unui model de intervenție la nivel individual pentru identificare cu grad mare de precizie a nevoilor fiecaruia-tratament medicamentos,ecografii,electrocardiograme. 

8. 5 case au fost reabilitate si igienizate pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit a persoanelor vulnerabile 

9. 300 de persoane au beneficiat de 6 întâlniri de dialog cetățenesc  și responsabilizare socială pentru stimularea implicării în dezvoltarea comunitară.

10. 166 de părinți ai copiilor preșcolari și școlari au beneficiat de consiliere parentală unde au fost abordate teme de igienă,nutriție,dezvoltare psiho-emotională.

Alte activități ale proiectului:

-cursuri de anteprenoriat pentru 21 de tineri/inactivi

-vizionare piese de teatru pentru cei 200 de scolari

-vizionare filme tematice –antidiscriminare și incluziune socială

-promovarea activităților proiectului pe site-ul web www.midl-baia.ro  și pagina de facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100078688175678


 
Prin obiectivele sale proiectul a urmărit  creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.

Promotor de Proiect (PP): UAT Comuna Baia, județul Tulcea
Partener de proiect: Asociația My Community
Perioadă desfășurare proiect: 1 septembrie 2021 – 31 august 2023

>>> imagini de la conferință

Comunicat de presa.docx  (45,29 KB)  data: 18-12-2023   utilizator: 1  
Agenda conferintei finale.docx  (75,42 KB)  data: 18-12-2023   utilizator: 1  
Anunț - organizare, recrutare și selecție personal pe posturi înființate în afara organigramei uat comuna Baia, județul Tulcea pentru desfașurarea de activități în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locală
Denumirea Proiectului - „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect
 
I. INFORMAŢII PROIECT

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Proiectul va contribui și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor sociale.

anunt concurs angajare - conditii - bibliografie - calendar - formulare.docx  (183,02 KB)  data: 24-04-2023   utilizator: 1  
pv etapa I - rezultat selectie dosare.pdf  (363,16 KB)  data: 05-05-2023   utilizator: 1  
PV ETAPA II - verificare CV si documente.pdf  (73,92 KB)  data: 09-05-2023   utilizator: 1  
PV ETAPA III - proba interviu.pdf  (68,73 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 1  
rezultate finale.pdf  (96,88 KB)  data: 15-05-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ ORGANIZARE, RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI UAT COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA PENTRU DESFAȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Masuri integrate de dezvoltare locala” cod PN4059
CONDIŢII GENERALE:

1. Consilier educatie parentala  -  (1 post) 
 Cerinte din fisa postului
Experienta de lucru  cu copii  minim 1 an
Studii superioare in domeniul socio-pedagogiei
 
2. Profesor educatie fizica  -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului

Activitati sportive / antrenor sportiv minim 2 ani
Studii medii – 4 ani
Studii/acreditari specifice educatie fizica
 
3. Responsabil comunicare proiect -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului
Experienta specifica de comunicare/ marketing/ promovare/ publicitate/ campanii – minim 1 an
Studii medii – 4 ani
 
4. Asistent medical  -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului
activitatea de asistenta medicala minim 1 an
Scoala de asistenti medicali
 
5.  Medic                      (1 post) 
Cerinte din fisa postului
Expertienta specifica in pozitia de medic minim 1 an
Calitatea de practician in medicina

ANUNT concurs recrutare personal - proiect Norvegian.docx  (183,09 KB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
rezultate selectie dosare etapa I.pdf  (98,50 KB)  data: 21-02-2023   utilizator: 1  
rezultate evaluare cv si documente depuse - etapa II.pdf  (72,31 KB)  data: 23-02-2023   utilizator: 1  
rezultate finale - etapa III.pdf  (96,41 KB)  data: 27-02-2023   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate