×
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Proiectul are ca scop creșterea accesului persoanelor apartinând grupurilor defavorizate(copii,tineri,adulți,vârstnici) la serviciile sociale precum asistență socială,educație,sănătate,ocupare,locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.
 
Coordonate proiect

Promotor de proiect – UAT Comuna Baia
Partener 1 – Asociația My Community

Valoare totală proiect: 4.759.704,23 lei (994.713,53 EUR la un curs RON/EUR de 4.7850)
Durata proiect: 24 luni
Aria de program în care se înscrie apelul: Aria 10 “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”

Activităţi:
- Construire şi dotare Centru comunitar multifuncțional;
- Selectare, înregistrare şi menținere relație cu grupul țintă;
- Informare public cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului;
- Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie – învățământ preșcolar;
- Servicii de educație parentală pentru părinții copiilor preșcolari;
- Măsuri inovative de intervenție în domeniul comunicării cu copiii;
- Măsuri inovative de tratare a dependențelor specifice vârstei;
- Servicii de educație parentală pentru părinții copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani;
- Servicii pentru pregătirea tinerilor în vederea accesării pieței muncii;
- Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat;
- Servicii de îngrijire socio-medicale adresate persoanelor vârstnice;
- Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile;
- Acțiuni de dialog cetățenesc și responsabilizare socială prin stimularea implicării în dezvoltarea comunitară
Prezentare generală

    Prezentul proiect este necesar, deoarece prin activitatile propuse, oferă un model de intervenţie inovativ, ce abordează multidirecţional problemele/deficienţele identificate la nivelul comunităţii, confom analizei efectuate şi contribuie la îndeplinirea indicatorilor asumaţi la nivel de comună si la creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.

    Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Proiectul contribuie și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor sociale.
    Proiectul urmareşte să îmbunataţească nivelul de viaţă al locuitorilor comunei Baia aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, abordând o intervenţie integrată pentru rezolvarea problemelor identificate la nivelul comunităţii.

    Asociaţia My Community, având o experienţă de peste 5 ani în activităţi de organizare evenimente culturale, de binefacere etc. pentru categorii defavorizate, aduce o valoare adaugată prezentului proiect, contribuind cu vasta experienţă de lucru cu copii, crescând în acelaşi timp şi gradul de satisfacţie al beneficiarilor proiectului.

 
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.org și www.frds.ro
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
ANUNȚ ORGANIZARE, RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI UAT COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA PENTRU DESFAȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Masuri integrate de dezvoltare locala” cod PN4059
CONDIŢII GENERALE:

1. Consilier educatie parentala  -  (1 post) 
 Cerinte din fisa postului
Experienta de lucru  cu copii  minim 1 an
Studii superioare in domeniul socio-pedagogiei
 
2. Profesor educatie fizica  -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului

Activitati sportive / antrenor sportiv minim 2 ani
Studii medii – 4 ani
Studii/acreditari specifice educatie fizica
 
3. Responsabil comunicare proiect -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului
Experienta specifica de comunicare/ marketing/ promovare/ publicitate/ campanii – minim 1 an
Studii medii – 4 ani
 
4. Asistent medical  -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului
activitatea de asistenta medicala minim 1 an
Scoala de asistenti medicali
 
5.  Medic                      (1 post) 
Cerinte din fisa postului
Expertienta specifica in pozitia de medic minim 1 an
Calitatea de practician in medicina

ANUNT concurs recrutare personal - proiect Norvegian.docx  (183,09 KB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
rezultate selectie dosare etapa I.pdf  (98,50 KB)  data: 21-02-2023   utilizator: 1  
rezultate evaluare cv si documente depuse - etapa II.pdf  (72,31 KB)  data: 23-02-2023   utilizator: 1  
rezultate finale - etapa III.pdf  (96,41 KB)  data: 27-02-2023   utilizator: 1