×
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Anunţuri, comunicate

Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunț - organizare, recrutare și selecție personal pe posturi înființate în afara organigramei uat comuna Baia, județul Tulcea pentru desfașurarea de activități în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locală
Denumirea Proiectului - „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect
 
I. INFORMAŢII PROIECT

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Proiectul va contribui și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor sociale.

anunt concurs angajare - conditii - bibliografie - calendar - formulare.docx  (183,02 KB)  data: 24-04-2023   utilizator: 1  
pv etapa I - rezultat selectie dosare.pdf  (363,16 KB)  data: 05-05-2023   utilizator: 1  
PV ETAPA II - verificare CV si documente.pdf  (73,92 KB)  data: 09-05-2023   utilizator: 1  
PV ETAPA III - proba interviu.pdf  (68,73 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 1  
rezultate finale.pdf  (96,88 KB)  data: 15-05-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ ORGANIZARE, RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL PE POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI UAT COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA PENTRU DESFAȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Masuri integrate de dezvoltare locala” cod PN4059
CONDIŢII GENERALE:

1. Consilier educatie parentala  -  (1 post) 
 Cerinte din fisa postului
Experienta de lucru  cu copii  minim 1 an
Studii superioare in domeniul socio-pedagogiei
 
2. Profesor educatie fizica  -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului

Activitati sportive / antrenor sportiv minim 2 ani
Studii medii – 4 ani
Studii/acreditari specifice educatie fizica
 
3. Responsabil comunicare proiect -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului
Experienta specifica de comunicare/ marketing/ promovare/ publicitate/ campanii – minim 1 an
Studii medii – 4 ani
 
4. Asistent medical  -  (1 post) 
Cerinte din fisa postului
activitatea de asistenta medicala minim 1 an
Scoala de asistenti medicali
 
5.  Medic                      (1 post) 
Cerinte din fisa postului
Expertienta specifica in pozitia de medic minim 1 an
Calitatea de practician in medicina

ANUNT concurs recrutare personal - proiect Norvegian.docx  (183,09 KB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
rezultate selectie dosare etapa I.pdf  (98,50 KB)  data: 21-02-2023   utilizator: 1  
rezultate evaluare cv si documente depuse - etapa II.pdf  (72,31 KB)  data: 23-02-2023   utilizator: 1  
rezultate finale - etapa III.pdf  (96,41 KB)  data: 27-02-2023   utilizator: 1  
Vreau să-mi găsesc un loc de muncă!
O campanie adresată tinerilor, persoanelor inactive și șomerilor din COMUNA BAIA, ce se află în risc de sărăcie si excluziune socială.

Campania ”Vreau să-mi găsesc un loc de muncă!” este realizată în cadrul Activității 6.1 – Servicii pentru pregătirea tinerilor în vederea accesării pieței muncii,  Activitatății 6.2 – Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de anteprenoriat.
Activitate implementată de UAT Comuna Baia
Partener în proiect  "Asociația My Community"
Solicitantul proiectului este UAT Comuna Baia

strategie campanie.pdf  (1,03 MB)  data: 06-12-2022   utilizator: 1  
documente necesare la inscriere.docx  (207,91 KB)  data: 06-12-2022   utilizator: 1  
planificare_campanie.pdf  (198,85 KB)  data: 06-12-2022   utilizator: 1  
metodologie41.pdf  (282,54 KB)  data: 06-12-2022   utilizator: 1  
inscriere si selectie grup tinta.pdf  (412,41 KB)  data: 06-12-2022   utilizator: 1  
A început construcţia Centrului Comunitar Multifunţional
În această săptămână avem o veste bună, pe care o așteptam de ceva vreme: S-a făcut primul pas  în începerea construirii "Centrului Comunitar Multifuncțional"
>>> galerie foto
data: 16-11-2022   utilizator: 1
CONFERINȚA INTERMEDIARĂ NR.1
Locuitori ai Comunei Baia, angajatori din zonă, reprezentanții Primăriei Baia și echipa de experți ai proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală” au participat joi, 6 octombrie, la Conferința intermediară de proiect nr. 2. 
Temele conferinței au fost: activitățile desfășurate până în prezent, activitățile care urmează să se desfășoare și stadiul îndeplinirii indicatorilor proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală”, Cod proiect PN4059.

>>> Foto eveniment


Agenda conferintei intermediare PN4059.docx  (72,68 KB)  data: 06-10-2022   utilizator: 1  
Invitatie Conferinta intermediara PN4059.docx  (380,75 KB)  data: 06-10-2022   utilizator: 1  
Prezentare_proiect_pdf.pdf  (2,81 MB)  data: 06-10-2022   utilizator: 1  
Pentru atribuirea contractului de achizitie publica servicii furnizare hrana prescolari în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală”
Servicii de furnizare hrana – pregatirea, prepararea si livrarea zilnica a hranei (masa de pranz felul 1 si 2 si desert), a unui numar total de 7.200 meniuri, respectiv 50 meniuri de 3 ori pe saptamana timp de 12 luni. Termen limită depunere oferte - 9 septembrie 2022

documentatie.zip  (921,24 KB)  data: 25-08-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – etapa III- PROBA INTERVIU în cadrul selecției pentru experți în cadrul proiectului„” Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 ,implementat de către UAT COMUNA Baia în calitate de BENEFICIAR
proces verbal REZULTATE FINALE PROBA III INTERVIU.docx  (21,16 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL REZULTATE FINALE.docx  (23,65 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL– etapa III - rezultate proba interviu în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
rezultate interviu.docx  (20,91 KB)  data: 25-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL– etapa II - verificarea și evaluarea cv-ului și a documentelor depuse în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
proces verbal evaluare cv experti etapa II.docx  (21,90 KB)  data: 20-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare concurs recrutare personal pe posturi înființate în afara organigramei uat comuna Baia, județul Tulcea pentru desfașurarea de activități în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala”
I. Denumirea Proiectului - „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect
 
II. Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie
 
- Comuna  Baia  anunţă  scoaterea la concurs:
 
 
1. Psiholog educatie parentala                                      (1 post )      -  84h/luna,  12 luni :
 
2. Educator                                                                     (2 posturi)  -  84h/luna,  12 luni ;
 
3. Profesor de sport                                                        (1 post ) -        84h/luna,  12 luni ; 
 
4.  Consilier vocational                                                  (1 post  ) -       84h/luna,  12 luni;

 
5. Responsabil campanii constientizare                       (1 post) -         84h/luna,    6 luni
 
6. Responsabil Centru Comunitar Multifunctional   (1 post)-           84h/luna,  12 luni 
 
7. Ingrijitor Centru Comunitar Multifunctional        (2 posturi)  -    84h/luna  12 luni
 
8.  Consultant afaceri                                                    (1 post)       -    42h/luna,    6 luni
 
9. Asistent medical                                                         (2 posturi)  -    84h/luna,  12 luni
 
10. Asistent social                                                           (1 post) -           84h/luna , 12 luni
 
11. Medic                                                                        (1 post) -           84h/luna, 12 luni
 
 
 
 
 
 
 
 în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059

*se va completa după caz

I. INFORMAŢII PROIECT

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Proiectul va contribui și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Îmbunătățire calității vieții pentru 500 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

OS2. Creșterea accesului la educație pentru un număr de 200 de copii, prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si mentinerea acestora cu succes in educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor.

OS3. Facilitarea accesului pe piața muncii a 150 de tineri prin oferirea de activități de consiliere psihologică și vocațională.

OS4. Creșterea potențialului de identificare și accesare de finanțare nerambursabilă pentru 70 de persoane șomeri sau inactivi prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului, coaching pentru dezvoltare afaceri și asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare, Îmbunătățirea calității vieții a 80 de persoane vârstnice prin oferirea de servicii socio-medicale și aplicarea unui model de intervenție la nivel individual pentru identificare cu grad mare de precizie a nevoilor fiecarei persoane apartinand grupurilor defavorizate.

 

II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE

Prezentare succintă (sub)activitate si rezultate, aşa cum apar în Cererea de finanţare în vederea atingerii rezultatului/rezultatelor de proiect.

A1 Construirea si dotarea centrului comunitar multifunctional


Pentru aceasta activitatea, UAT Comuna Baia pune la dispozitie terenul pe care se va construi centrul si pentru care s-a intocmit Studiul de Fezabilitate anexat prezentei cereri de finantare. Structura centrului, planse arhitecturale desenate, precum si analiza financiara a impactului acestuia asupra bugetului este integrata in cadrul Studiului de Fezabilitate anexat.


Centrul comunitar multifunctional va fi dotat luand in considerare necesitatile aferente desfasurarii activitatilor propuse in cadrul prezentei cereri de finantare in acesta.

Realizarea centrului se va face respectând cerintele stipulate in standardele de calitate pentru serviciile ce se doresc a fi organizate in incinta. Sustenabilitatea acestei investitii este asigurata pe o perioada de 5 ani de catre UAT.

A2. Selectarea, inregistrarea si mentinerea relatiei cu grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din mai multe categorii de persoane.
Din categoria familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul:
-        Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani;

-        Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);

-        Șomeri și persoane inactive;

-        Persoane de etnie romă etc.;

Am decis introducere in grupul tinta a urmatoarelor categorii de persoane:
-        50 de copii prescolari (varste intre 3 si 6 ani), in special din categoria celor care nu frecventeaza cursurile de gradinita (in special romi)

-        150 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani;

-        150 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);

-        70 de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categori prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor.

Din cadrul persoanelor identificate mai sus, cel putin 42 (10%) vor fi persoane de etnie roma pentru respectarea conceptelor de egalitate de sanse si incluziune sociala. Dovada apartentei persoanelor la etnia roma se va face prin actul de identitate sau prin declaratie pe propria raspundere.
 
Din categoria persoanelor varstnice, in prezentul proiect vor fi implicate persoane varstnice cu varsta de peste 64 de ani, ce au domiciliul in comuna Baia, Judetul Tulcea, in unul din satele Caugagia, Camena, Panduru, Baia si se afla in risc de saracie si excluziune sociala. La inscrierea in grupul tinta se vor face interogari la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a verificat daca persoanele sunt asigurate. Un criteriu de eligibilitate in grupul tinta va fi sa nu aiba asigurare de sanatate.
 
Titulatura ”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială” corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:
A) în risc de sărăcie
sau
B) se confruntă cu o deprivare materială severă
sau
C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.
 
A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației.
B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Pentru a se incadra in categoria de persoane ce se confrunta cu o deprivare materiala severa, persoanele trebuie sa înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
Persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în zona vizata de proeict (declarație pe propria răspundere).
Grupul tinta va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata. In vederea eliminarii riscului de abandon in cadrul acestei selectii, listele candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus cu 10% de persoane cu statut de rezerve. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva.
In vederea respectarii Regulamentului UE 679/2016, in documentele dosarului de grup tinta va exista o declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 
Grupul tinta secundar este format din partintii/intretinatorii/tutorii copiilor prescolari care vor beneficia de servicii de educatie parentala, se vor organiza ateliere de dezvoltare parentala privind igiena, nutritia, contributia la dezvoltarea etica, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea fata de copii, etc., in cadrul activitatilor A4.2 si A5.3.
Pentru dovedirea statutului de parinte/intretinator/tutore, se vor prezenta certificate de nastere sau documente care atesta statutul de intretinator/tutore.
Vor fi inregistrati 50 de parinti ai copii prescolari (3 – 6 ani) si 150 de parinti ai copiilor cu varste intre 6 si 14 ani
In vederea atingerii unui statut integrat al interventiei, pentru desfasurarea activitatii A 6.2 se vor inregistra in grupul tinta secundar 12 angajatori din jud. Tulcea sau din judetele invecinate care vor participa (4 intalniri * 3 angajatori) la intalnirile cu tinerii ce urmeaza cursurile de antreprenoriat si doresc sa isi deschida o afacere si cu tinerii care se pregatesc sa intre pe piata muncii.
 

A3. Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului


In cadrul activitatii de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului se vor desfasura o serie de conferinte la nivelul proiectului si se va asigura o publicitate in mass media si in mediul online.


Conferinta de lansare proiect 


In cadrul acestei conferinte se va face prezentarea obiectivelor specifice ale proiectului, activităților ce se vor desfășura în proiect, echipei de proiect.


Canale utilizate: materiale informative (flyere, broșuri, materiale promoționale, prezentare ppt etc.).


Se va da un comunicat de presa la lansarea proiectului. Canale utilizate: mass-media (presa scrisă și online, publicare pe pagina web și FB a proiectului).


Informarea publicului despre durata proiectului, despre partenerii implicati in derularea proiectulu, despre indicatori si rezultate asteptate, despre grupul țintă al proiectului, etc


Se vor organiza doua conferinte intermediare in care se va realiza o prezentare a activităților desfășurate, a celor care urmează, precum și a stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectului.


Vor fi derula campanii de promovare in mediul online pe pagini de socializare in care se vor prezenta date cu privire la finanțarea obținută de la statul donator (Norvegia), obiectivele specifice, activitățile și rezultatele obținute, beneficiile pe termen mediu și lung, îndeplinirea indicatorilor proiectului.


Canale utilizate: social media.


Postări de mesaje prin care se evidențiază sprijinul acordat de statul donator.


Se va crea un website al proiectululi pe care vor fi publicate informații despre proiect, activitățile efectuate și progresul proiectului, postarea de fotografii realizate la momentul îndeplinirii activităților. Se vor publica realizările importante și rezultatele proiectului, precum și impactul activităților desfășurate împreună cu partenerul național.


Se va realiza editarea și distribuirea de materiale informative despre proiect – brosuri si flyere.


La finalizarea proiectului se va organiza o conferinta in cadrul careia vor fi Prezentate rezultatele proiectului, gradul de indeplinire a indicatorilor si nivelul de satisfactie al beneficiarilor activitatilor derulate prin proiect (membrii grupului țintă). De asemena, va fi dat si un comunicat de presa la finalizarea proiectului.


Se vor respecta normele de identitate vizuale aprobate de operatorul de program.


Toate materialele de informare realizate in proiect vor avea mentionat pe fata publicatiei (coperta 1) setul de sigle obligatorii si pe ultima coperta obligatoriu titlul proiectului, editorul materialului, data publicarii.

Echipamentele achizitionate in proiect vor avea aplicat pe partea vizibila autocolant cu cerintele de publicitate obligatorie ale Operatorului de program si ale statului donator.

 

Candidatii vor fi selectati conform Procedurii operationale pentru ocuparea posturilor nou infiintate in afara organigramei din cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă.

 
III. CONDIŢII GENERALE:

a)                  are cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European cu reşedinţa în România;

b)                 are capacitate de exerciţiu deplină;

c)                  nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

d)                 îndeplineşte și următoarele condiții.

 

Cerinţe/competenţe necesare (se va completa dupa caz):

 

1. Rol: – Psiholog educatie parentala (1 post ) -  84h/luna,  12 luni :
 Cerinte din fisa postului
Experienta specifica in psihologie minim 1 an
Studii superioare in domeniul psihologiei si atestat psiholog – minim 1 an
 
2. Rol: - Educator  (2 posturi)  -  84h/luna,  12 luni ;
Cerinte din fisa postului
Experiența cu activitați pedagogice în lucrul cu copii – minim 2 ani
Studii specifice pedagogice
 
3. Profesor de sport   (1 post ) -        84h/luna,  12 luni ; 
Cerinte din fisa postului

Activitati sportive / antrenor sportiv minim 2 ani
Studii medii – 4 ani
Studii/acreditari specifice educatie fizica
 
4. Consilier vocational (1 post  ) -  84h/luna,  12 luni;
Cerinte din fisa postului
Experienta specifica in Furnizare servicii de informare si consiliere profesionala - 1 ani
Studii medii 4 ani
 
5. Responsabil campanii constientizare  - (1 post) -  84h/luna,    6 luni
Cerinte din fisa postului

Experienta specifica de comunicare/ marketing/ promovare/ publicitate/ campanii – minim 1 an
Studii medii – 4 ani
 
6. Responsabil Centru Comunitar Multifunctional   (1 post)-  84h/luna,  12 luni 
    Cerinte din fisa postului
 
Expertienta in activitati de conducere/ coordonare minim 1 an
Studii medii 4 ani
 
7. Ingrijitor Centru Comunitar Multifunctional        (2 posturi) - 84h/luna  12 luni
    Cerinte din fisa postului
    Experienta de lucru cu oamenii 1 an
    Fara studii
 
8.  Consultant afaceri                                                    (1 post) - 42h/luna,    6 luni
     Cerinte din fisa postului
     Expertienta specifica in lucrul cu mediul de afaceri minim 2 ani
     Studii superioare minim 3 ani
 
9.  Asistent medical                                                       (2 posturi) - 84h/luna,  12 luni
     Cerinte din fisa postului
     activitatea de asistenta medicala minim 1 an
     Scoala de asistenti medicali
 
10. Asistent social                                                           (1 post) -    84h/luna , 12 luni
     Cerinte din fisa postului
     Experienta specifica in servicii sociale minim 1 an
     Studii medii absolvite
 
11. Medic                                                                        (1 post) -    84h/luna, 12 luni
Cerinte din fisa postului
Expertienta specifica in pozitia de medic minim 1 an
Calitatea de practician in medicina
 
În cadrul interviului realizat vor putea face obiectul evaluării și următoarele competențe: 

-                 capacitate de lucru în echipă;

-                 orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

-                 capacitate de analiză şi sinteză;

-                  capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfăşurarea întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;

-                 capacitatea de a organiza activităţi de cercetare evaluativă;

-                  capacitatea de a organiza activităţi de documentare şi de redactare a textului ştiinţific;

-                 capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfăşurare a proiectului;

-                 capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

-                  

IV.    DOSARUL DE CONCURS:

În conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi ale Procedurii operationale pentru ocuparea posturilor nou infiintate in afara organigramei dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a)                 Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunţul de selecţie;

b)                 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

c)                  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute;

d)                 Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza, calificările specifice aferente poziţiei;

e)                   CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);

f)                  Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

g)                  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)                  Declaratie prin care-si exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr 3);

i)                   Declaratie de disponibilitate privind timpul alocat pentru persoanele care candideaza (Anexa 4):

j)                  Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

 
V.              MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
 
Candidaţii vor depune documentele la sediul institutiei organizatoare, care are calitatea de beneficiar din str. 1 Decembrie, nr. 2, Comuna Baia, Judetul Tulcea, până la data de  14.07.2022, ora 12:00
 
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.
 
Calendar concurs:
30.06.2022  –                  Publicare anunț recrutare si selecție
14.07.2022, ora 10:00  – Termen limita depunere dosare
14.07.2022,ora  13:00 –  Desfășurare etapa I Verificare eligibilitate administrativa a dosarelor
15.07.2022 ora  12:00 – Afișare rezultate etapa I verificare eligibilitate administrativa
18.07.2022, ora 12:00 – Termen limita depunere contestații etapa I.
19.07.2022, ora 12,00 – Afișare rezultate finale etapa I
20. 07.2022,ora  12:00 – Afișare rezultate etapa II verificare si evaluare candidați prin evaluarea CV-ului si a documentelor depuse
21.07.2022, ora 12:00 – Termen limita depunere contestații etapa II
22.07.2022, ora 12:00 – Afișare rezultate finale etapa II
25.07.2022, ora 10:00-   Interviuri Etapa III
25.07.2022, ora 15:00– Afișare rezultate Etapa III interviu
26.07.2022, ora 15:00 – termen limită depunere contestatii Etapa III
27.07.2022, ora 15:00 – Afișare rezultate finale etapa III
 
VI.    PROBELE SELECŢIEI:
Selecţia constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
Prima etapa
-                           verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor - proba eliminatorie:;

Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă este publicată la sediul beneficiarului si pe pagina web a acestuia. 

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul beneficiarului în termen de 24 ore de la data publicări rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul beneficiarului si pe pagina web a acestuia, în termen de 24 de ore.

 

Candidaţii declaraţi admişi la această probă vor participa la următoarea etapă –

 etapa 2: -verificarea şi evaluarea candidaţilor prin evaluarea CV-ului si a documentelor depuse;

Această probă este de asemenea eliminatorie, la interviu urmând a participa persoanele care au obținut calificativul ,,admis”.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul beneficiarului în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Etapa 3:   Interviul
 

Constă în 5  întrebări formulate în vederea evaluarii competențelor necesare postului.
În urma susținerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs. 

Comunicarea rezultatelor privind ,,interviul” se face prin afişare la sediul beneficiarului și pe pagina web a acestuia în ziua desfășurării probei.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul beneficiarului în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul final al concursului/examenului si publicarea acestuia

Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de concurs elaborat ca urmare a desfăşurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. 

Se consideră selectat în vederea încadrării candidatul care a obținut la interviu cea mai mare medie dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția să fi obținut cel puțin 70 de puncte.

La medii egale obținute în urma interviului, comisia va stabili candidatul selectat în vederea încadrării în raport cu datele personale sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, cursuri post universitare și altele), cuprinse în dosarele depuse. Dacă departajarea nu poate fi realizată în acest mod, în vederea stabilirii candidatului selectat în vederea încadrării, comisia de concurs va solicita candidaților referințe suplimentare sau, după caz, va proceda la invitarea acestora la un nou interviu.

 

Rezultatele finale se afişează la sediul beneficiarului si pe pagina web a acestuia, în termen de 24 de ore de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis” sau “respins”.


anunt concurs.docx  (195,74 KB)  data: 28-06-2022   utilizator: 1  
formulare inscriere.docx  (170,10 KB)  data: 28-06-2022   utilizator: 1  
rezultate finale etapa I.pdf  (110,77 KB)  data: 14-07-2022   utilizator: 1  
Întâlnire de lucru în data de 20-06-2022
Minută - Întâlnire de lucru

Data 20.06.2022

Tematica întâlnirii

1. Planificarea și organizarea în cadrul proiectului ,,Măsuri integrate de dezvoltare locală,, pentru luna iunie 2022

2. Stabilirea priorităților pentru perioada iunie-august

1. Managerul de proiect,Dragnea Mirela, prezintă  reprezentanților U.A.T. Baia activitățile ce au avut loc în cadrul proiectului ,,Măsuri integrate de dezvoltare locală în perioada 01 februarie 2022 - 31 mai 2022 enumerând achizițiile care au fost realizate până în momentul de față conform planului de achiziții al proiectului.Cel mai important aspect care trebuie precizat este achiziția serviciilor financiare și a serviciului de achiziții ,realizarea site-ului web de promovarea a proiectului dar și realizarea PT-Construire centru comunitar multifunctional. În perioada următoare ne vom axa în principal pe recrutarea persoanelor ce vor face parte din grupul țintă principal –preșcolari,elevi, tineri, vârstnici.
Expertul de grup țintă, Tănase Valentina, menționează că se va ocupa în continuare cu selecția persoanelor care pot face parte din grupurile tintă vizate de proiect și înscrierea acestora în grupurile țintă prin completarea dosarelor de înscriere.
2. Reprezentantul legal al Promotorului de Proiect-U.A.T. Baia, domnul primar Marșavela Mugurel Laurențiu dorește accelerarea procesului de recrutare a persoanelor pentru grupul țintă, de asemenea se dorește selectarea celor 5 case care vor beneficia prin intermediul acestui proiect de îmbunătățirea condițiilor de locuit. Această selecție va fi facută conform unei proceduri care va respecta cerințele proiectului stipulate în cererea de finanțare.
3. D-na Hălălău Ioana, reprezentant al PP, menționează că echipei de proiect se va alătura și noul expert pe promovare d-na Irimia Elena.

Avizat
manager proiect,
Dragnea Gheorghița Mirelaminuta intalnire.docx  (49,56 KB)  data: 20-06-2022   utilizator: 1  
intarnire de lucru - 20-06-2022.jpg  (173,18 KB)  data: 20-06-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal rezultate finale - etapa 3 - PROBA INTERVIU în cadrul selecţiei pentru experţi în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locala" PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
rezultate finale etapa III.pdf  (52,14 KB)  data: 03-06-2022   utilizator: 1  
Borderou de notare la proba interviu, la concursul organizat în data de 02.06.2022 pentru selecţie experţi - responsabil comunicare proiect în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locală" PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
rezultat proba interviu.pdf  (46,79 KB)  data: 02-06-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal rezultate finale - etapa II - verificarea şi evaluarea cv-ului şi a documentelor depuse în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
PV rezultate finale etapa 2.pdf  (281,70 KB)  data: 31-05-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
PV selectie dosare etapa 1.pdf  (295,60 KB)  data: 27-05-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate