×
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 

Scopul proiectului

 

Proiectul are ca scop creșterea accesului persoanelor apartinând grupurilor defavorizate(copii,tineri,adulți,vârstnici) la serviciile sociale precum asistență socială,educație,sănătate,ocupare,locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.

Proiectul urmărește să îmbunătățească nivelul de viață al locuitorilor comunei Baia aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, abordând o intervenție integrată pentru rezolvarea problemelor identificate la nivelul comunității.

 

Obiective specifice

 

OS1. Îmbunătățirea calității vieții pentru 500 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

OS2. Creșterea accesului la educație pentru un număr de 200 de copii, prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si mentinerea acestora cu succes in educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor.

OS3. Facilitarea accesului pe piața muncii a 150 de tineri prin oferirea de activități de consiliere psihologică și vocațională.

OS4. Creșterea potențialului de identificare și accesare de finanțare nerambursabilă pentru 70 de persoane șomeri sau inactivi prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului, coaching pentru dezvoltare afaceri și asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare, Îmbunătățirea calității vieții a 80 de persoane vârstnice prin oferirea de servicii socio-medicale și aplicarea unui model de intervenție la nivel individual pentru identificare cu grad mare de precizie a nevoilor fiecarei persoane apartinand grupurilor defavorizate.
 

Relevanţa proiectului

 

    Obiectivul Guvernului Romaniei este ca toti cetatenii sa aiba oportunitati egale de a  participa in societate, sa fie apreciati si valorizati, sa traiasca in demnitate, iar nevoile lor elementare sa fie satisfacute si diferentele respectate. In acest context, incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile si reducerea numarului de persoane expuse riscului de saracie si excluziune sociala se va reduce cu 580.000 persoane, pana in anul 2021, fata de anul 2008, conform tintei asumate de Romania in vederea indeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Proiectul contribuie la indeplinirea rezultatul principal vizat de Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pt perioada 2015-2020. Acest obiectiv va fi realizat prin derularea activitatilor din proiect care furnizeaza un pachet integrat de servicii in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru 500 persoane.

     Proiectul contribuie la Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (2030) - Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice, respectiv: sanatate, educatie, incluziune si protectie sociala prin: Organizarea de campanii de informare, educare si comunicare cu privire la un mediu sanatos si igienic, preventie, dezvoltarea de programe de tip „Scoala dupa Scoala”, activitati de antreprenoriat.
Proiectul raspunde Planului de Dezvoltare Regionala SE 2014-2020, prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniul educatiei, sanatatii si incluziunii sociale: 1. Investitii in educatie pentru imbunatatirea calitatii invatamantului; 2. Investitii in sanatate pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite; 3. Investitii in calitatea serviciilor sociale si a infrastructurii serviciilor sociale din mediul rural; 4. Sprijinirea regenerarii economice si sociale a zonelor sarace, identificate cu risc de excluziune;
Prioritatea 8. Valorificarea superioara din mediul rural si modernizarea economiei sociale: 3. Dezvoltarea localitatilor rurale, imbunatatirea serviciilor de baza pt economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
Proiectul se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a judetului Tulcea, raspunzand obiectivului specific de imbunatatire a calitatii serviciilor de sanatate, educatie si formare profesionala, cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala furnizate catre cetateni, cu scopul asigurarii egalitatii de sanse pentru grupurile marginalizate, dezvoltarea resurselor umane prin cursuri de antreprenoriat, dezvoltarea spiritului antreprenorial si sprijin in accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiecte.

    în comuna Baia există o fragmentare şi o lipsa de coordonare accentuata in sectorul serviciilor specializate si in privinta serviciilor pentru adulti. Din aceste cauze s-a hotarat infiintarea prin proiect a unui centru comunitar multifunctional care sa ofere servicii sociale, socio- medicale si de ocupare in concordanta cu obiectivul Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020: „Cresterea nivelului de informare al populatiei privind beneficiile adoptarii unui stil de viata sanatos si accesul la serviciile medicale” si Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020 prin facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati la acest centru, obiectivul Programului National de Reforma „sa continue reformele in sistemul sanatatii pentru a spori eficienta, calitatea si accesibilitatea acestuia, in special pentru persoanele defavorizate”. Aceste masuri integrate vor viza si „prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice; obtinerea unui grad mai ridicat de indeplinire si siguranta pentru persoanele varstnice cu nevoi de ingrijire de lunga durata; Instituirea unui program de sprijin pentru populatia varstnica, in special din mediul rural, care nu este acoperita de sistemul de asigurari sociale” (Strategia Nationala pt Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice pentru perioada 2015-2020).

    Strategia locala a Comunei Baia are la baza principiile prioritare Strategiei Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică. Directiile strategice de dezvoltare ale comunei abordeaza cresterea calitatii vietii cetatenilor prin: dezvoltarea spiritului civic de protejare şi dezvoltare a comunităţii locale, organizarea de cursuri de informare şi formare, realizarea de intalniri cetatenesti periodice, organizare de întâlniri şi dezbateri publice pentru informarea cetăţenilor; revitalizarea activitatii culturale si sportive prin: infiinţarea unui grup artistic local (ansamblul de dansuri, coruri, teatru etc.), incurajarea populaţiei (în special tinerii şi copii) să practice sport; cresterea capacitatii economice a comunei prin: formarea de specialişti pentru atragerea/ implementarea proiectelor cu finantare externa/nerambursabila, participarea la instruiri privind accesarea şi gestionarea fondurilor structurale, organizarea de întâlniri periodice cu agenţii economici din zona. Oportunitatile de dezvoltare a serviciilor publice vizeaza atragerea de medici pentru acordarea unor facilitati, infiintare de centre pentru varstnici. Prin urmare, prezentul proiect, conform strategiei de dezvoltare locala a Comunei Baia, contribuie la dezvoltarea durabila a Comunei.

    De asemenea, prezentul proiect prin activitatile propuse, ofera un model de interventie inovativ, ce abordeaza multidirectional problemele/deficientele identificate la nivelul comunitatii, confom analizei efectuate si contribuie la indeplinirea indicatorilor asumati la nivel de comuna/ regiune/ tara si la creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.