×
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Activități în perioada de implementare a proiectului Activități în perioada de sustenabilitate a proiectului
 

Activități în perioada de implementare a proiectului

 
   _____________________________________________
 • Activitatea 0 "Managementul proiectului"
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2021 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   Managementul proiectului va fi realizat în cadrul unei activități orizontale, pe toată perioada de implementare a proiectului, timp de 24 de luni. În cadrul acestei activități, membrii echipei de management vor urmări ca proiectul să beneficieze de un management eficient și riguros în vederea atingerii rezultatelor conform  conform graficului.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 1 "Construirea și dotarea centrului comunitar multifuncțional"
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2021 - 31 martie 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   Centrul Comunitar Multifuncțional va fi înființat în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală", Cod proiect PN4059 cu scopul de a furniza servicii de sprijin locuitorilor Comunei Baia prin creșterea accesului la serviciile sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate publică. Serviciile din cadrul centrului vor fi oferite gratuit prin intermediul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală", Cod proiect PN4059. Pentru aceasta activitate, UAT Comuna Baia pune la dispoziție terenul pe care se va construi imobilul.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 2 "Selectarea, înregistrarea și menținerea relației cu grupul țintă"
 
Perioadă desfășurare:1 Martie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   Grupul țintă al proiectului este format din 500 de persoane din Comuna Baia, respectiv:
- 50 de copii preșcolari (cu vîrste între 3 și 6 ani), cu prioritate copii care nu frecventează cursurile de gradiniță (în special romi),
- 150 de copii cu vârste cuprinse între 6 si 14 ani,
- 150 de tineri cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani, cu sau fără BAC sau care urmează școli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs),
- 70 de persoane din categoria șomeri sau inactivi,
   Cel puțin 10% (42 de persoane), din membrii grupului-țintă identificat mai sus vor fi persoane de etnie romă.
- 80 de persoane vârstnice.
   Grup țintă secundar:
- 200 de părinți ai preșcolarilor și ai școlarilor care participă la activitățile proiectului,
- 12 angajatori din județul Tulcea sau din județele învecinate.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 3 "Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2021 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   În cadrul activității de informare a publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului se vor desfășura o serie de conferințe, astfel: conferință de lansare proiect, două conferințe intermediare de prezentare a activităților desfășurate, o conferință la finalizarea proiectului.
Se vor transmite comunicate de presă atât la demararea cât și la finalizarea proiectului. Canale utilizate: mass-media (presa scrisă și online, publicare pe pagina web și de socializare a proiectului).
   Vor fi derulate campanii de promovare în mediul online pe pagini de socializare.
   Se va crea un website al proiectululi pe care vor fi publicate informații despre proiect, activitățile efectuate și progresul proiectului, postarea de fotografii, anunțuri, etc.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 4.1 "Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie - învațamânt preșcolar
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   În cadrul activității, 50 de copii preșcolari vor participa de 3 ori pe săptămână, timp de 12 luni, câte 4 ore pe zi, la programe specifice vârstei lor, cum ar fi:
- educație fizică și sport adaptate vârstei  - activități motrice formative,
- programe educaționale care au ca scop reducerea decalajelor și diferențelor între copii în ceea ce privește dezvoltarea psiho-educațională.
   Copiii vizați în această activitate provin din medii vulnerabile, romi, cu accent pe cei care nu sunt înscriși în învățământul preșcolar.
   Copiii prezenți la activități beneficiază de:
- Mese gratuite
- 4 excursii gratuite anual în orașele București, Constanța, Galați și Tulcea

 
   _____________________________________________
 • Activitatea 4.2 "Servicii de educație parentală pentru părinții copiilor preșcolari și scolari"
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   Această activitate constă în organizarea de ateliere de dezvoltare parentală la care vor participa 200  de părinți. În cadrul atelierelor vor fi abordate următoarele teme: igienă, nutriție, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea față de copii, etc.
   Atelierele se vor organiza odată pe lună, vor avea o durată de 3 ore iar grupele de lucru vor fi compuse din 15-17 părinți. De asemenea, daca va fi cazul, se vor organiza și întâlniri părinte-copil pentru discuții pe teme punctuale din viața de familie. Părinții vor primi sprijin pentru înțelegerea riscurilor și dificultăților cu care se confruntă copiii și a modului în care problemele existente în mediul familial îi afectează.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 5.1 "Măsuri inovative de intervenție în domeniul comunicării cu copiii"
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de Asociația My Community, Partener de Proiect

   În cadrul acestei activități, 150 de copii cu vârste cuprinse între 6 ani și 14 ani din Comuna Baia vor participa la întâlniri de lucru cu psihologi unde vor discuta despre hărțuirea în mediul școlar (bullying), discriminare, egalitate de șanse.
   La întâlniri vor participa grupe de 6-7 copii alături de care specialiștii din cadrul activității vor dezbate fenomenul bullying-ului și efectele negative asupra dezvoltării psiho-emoționale.    O data la 2 luni, copiii vor viziona filme care au ca subiecte bullying-ul, discriminarea și egalitatea de sanse pentru ca aceste fenomene să poată fi explicate și recunoscute atunci când au loc. În cadrul activității vor fi organizate reprezentații de teatru pentru copii tot pe temele de interes astfel ca procesul de învățare și de asimilare a informațiilor să fie cât mai interactiv.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 5.2 "Măsuri inovative de tratare a dependențelor specifice vârstei"
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   În cadrul acestei activități, 150 de copii cu vâste cuprinse între 6 ani și 14 ani vor participa la 5 tabere (câte 30 de participanți/tabără) unde folosirea telefonului, tabletei și a altor gadget-uri va fi restricționată.
   Dependenṭa de smartphone este numită "nomofobie". Utilizarea excesivă a acestor gadgeturi afectează viaţa socio-emoṭională şi pune în pericol sănătatea şi educaţia copiilor. Copiii care folosesc prea mult gadgeturile nu mai sunt interesaţi să exploreze mediul înconjurător, îşi pierd interesul pentru şcoală, au un somn deficitar, le scade puterea de concentrarea și memoria, nu socializează cu alţi copii.
   Taberele vor avea programe speciale astfel încât dependența de gadget-uri să fie mai ușor  depășită, respectiv: drumeții, sport și jocuri în aer liber, ateliere de lucru în natură, etc.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 6.1 "Servicii pentru pregatirea tinerilor /adulților în vederea accesării pieței muncii"
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)


   Această activitate se adresează următoarelor categorii de grup țintă:
- 120 de tineri din Comuna Baia care au vârste cuprinse între 15 și 24 de ani cu sau fără Bacalaureat, din următoarele categorii: înscriși la școli profesionale sau tineri NEETS (nici angajați, nici nu urmează vreo formă de educație),
- 70 de adulți (cu vârsta peste 24 de ani), din categoria șomeri sau inactivi.
   Persoanele vizate vor beneficia de un ansamblu de servicii în vederea găsirii unui loc de muncă, respectiv: informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, consiliere vocațională, sesiuni de dezvoltare a abilității și a încrederii în sine în vederea luării deciziei privind propria carieră. Persoanele care doresc să găsească un loc de muncă vor fi consiliate în ceea ce privește întocmirea unui CV, contactarea posibililor angajatori, modalitatea de prezentare la interviu, etc.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 6.2 "Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat"
 
Perioadă desfășurare: 1 martie 2023 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   Această activitate se adresează unui număr de 30 de tineri absolvenți de liceu, cu vârsta de maximum 24 de ani, cu Bacalaureat. Aceștia vor beneficia de măsuri de sprijin și consiliere în antreprenoriat, și anume:
- Cursuri de compentențe antreprenoriale,
- Sprijin în vederea identificării și accesării de finanțări nerambursabile,
- Sprijin în vederea realizării unui plan de afaceri,
- Organizare întâlniri cu antreprenori din zonă pentru schimb de experiență.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 7 Servicii de ngrijire socio-medicale adresate persoanelor vrstnice
 
Perioadă desfășurare: 1 septembrie 2022 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   În cadrul acestei activități, 80 de persoane vârstnice din Comuna Baia vor beneficia de următoarele servicii socio-medicale: analize medicale de bază, servicii medicale de bază (ecografie, electrocardiogramă, măsurare glicemie, măsurare tensiune, monitorizarea stării de sănătate, sprijin în vederea înscrierii la medicul de familie, etc.

Aceste servicii vor fi oferite de un medic și 3 asistente/ți medicale/i care care își vor desfășura activitatea în cele 3 cabinete medicale din Centrul Comunitar Multifuncțional înființat în cadrul proiectului.
   De asemenea, se vor realiza screening-uri pentru fiecare din cele 80 de persoane din grupul țintă pentru a li se cunoaște situația atât din punct de vedere social cât și medical de-a lungul vieții. Pe baza datelor adunate, se vor realiza planuri de acțiune personalizate pentru fiecare persoană vârstnică vizată în cadrul acestei activități.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 8 din cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală"
 
Perioadă desfășurare: 1 iunie 2022 - 31 ianuarie 2023
 
   Activitate implementată de UAT Comuna Baia, județul Tulcea, Promotor de Proiect (PP)

   În cadrul acestei activități vor fi selectate casele cele mai deteriorate din comună în care locuiesc persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
   Criteriile pe baza cărora se vor selecta cele 5 locuințe sunt:
- Acoperiș deteriorat prin care plouă/ninge în casă,
- Pereți cu mucegai/igrasie,
- Pereți deteriorați (găuri, crăpături),
- Lipsa ferestrelor,
- Lipsa ușilor de intrare,
- Gradul de supraaglomerare al locuinței (număr de persoane care locuiesc în imobil).
   Vor putea fi realizate doar lucrări de reabilitare și igienizare care nu se supun autorizării, în condițiile legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 
   _____________________________________________
 • Activitatea 9 "Acțiuni de dialog cetățenesc și responsabilizare socială prin stimularea implicarii în dezvoltarea comunitară"
 
Perioadă desfășurare: 1 martie 2023 - 31 august 2023
 
   Activitate implementată de Asociația My Community, Partener de Proiect

   În cadrul acestei activități vor fi organizate 6 întâlniri lunare la care vor participa minimum 50 de persoane / eveniment, locuitori ai Comunei Baia. În cadrul acestor întâlniri, participanții vor participa la dezbateri pe teme precum: anti-discriminare, democrație, drepturile omului, voluntariat, empatie, responsabilitate socială, etc.
   De asemenea, activitatea mai cuprinde alte 6 sesiuni lunare de lucrări pe tema luptei împotriva discriminarii și segregarii. Grupele de lucru vor fi formate din aproximativ 18 participanți iar expertul antidiscriminare va supune dezbaterii problematica efectelor discriminării în societate  și va crea o platformă de discutii libere, se vor dezbate cazuri concrete de discriminare existente iar copii vor fi invitați să participe la aceste sesiuni și să contribuie cu opinii, experiențe și soluții.