×
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

GRUP TINTA proiect PN4059

In Indicatorul de program IP38 Număr de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate au fost luate în calcul următoarele persoane:
- 80 persoane vârstnice cu varsta de peste 64 de ani
- 50 de copii prescolari (varste intre 3 si 6 ani), in special din categoria celor care nu frecventeaza cursurile de gradinita (in special romi)
- 200 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani;
- 85 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- 85 de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categori prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor.

 

Persoane vârstnice

Din categoria persoanelor varstnice, in prezentul proiect vor fi implicate persoane varstnice cu varsta de peste 64 de ani, ce au domiciliul in comuna Baia, Judetul Tulcea, in unul din satele Caugagia, Camena, Panduru, Baia si se afla in risc de saracie si excluziune sociala. La inscrierea in grupul tinta se vor face interogari la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a verificat daca persoanele sunt asigurate. Un criteriu de eligibilitate in grupul tinta va fi sa nu aiba asigurare de sanatate.
Titulatura ”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială” corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:
A) în risc de sărăcie
sau
B) se confruntă cu o deprivare materială severă
sau
C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației.
B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Pentru a se incadra in categoria de persoane ce se confrunta cu o deprivare materiala severa, persoanele trebuie sa înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
Persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în zona vizata de proeict (declarație pe propria răspundere).
Grupul tinta va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata. In vederea eliminarii riscului de abandon in cadrul acestei selectii, listele candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus cu 10% de persoane cu statut de rezerve. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva.
In vederea respectarii Regulamentului UE 679/2016, in documentele dosarului de grup tinta va exista o declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Din categoria familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul:
- Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani;
- Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- Șomeri și persoane inactive;
- Persoane de etnie romă etc.;

Am decis introducere in grupul tinta a urmatoarelor categorii de persoane din cel putin 200 de familii:
- 50 de copii prescolari (varste intre 3 si 6 ani), in special din categoria celor care nu frecventeaza cursurile de gradinita (in special romi)
- 200 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani;
- 85 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- 85 de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categori prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor.
Din cadrul persoanelor identificate mai sus, cel putin 42 (10%) vor fi persoane de etnie roma pentru respectarea conceptelor de egalitate de sanse si incluziune sociala. Dovada apartentei persoanelor la etnia roma se va face prin actul de identitate sau prin declaratie pe propria raspundere.
Familiile vulnerabile din cadrul carora sunt selectate persoanele din grupul tinta au in componenta persoane in risc de saracie si excluziune sociala.
Titulatura ”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială” corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:
A) în risc de sărăcie
sau
B) se confruntă cu o deprivare materială severă
sau
C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației.
B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Pentru a se incadra in categoria de persoane ce se confrunta cu o deprivare materiala severa, persoanele trebuie sa înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
Persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în zona vizata de proeict (declarație pe propria răspundere).

Grupul tinta va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata. In vederea eliminarii riscului de abandon in cadrul acestei selectii, listele candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus cu 10% de persoane cu statut de rezerve. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva.
In vederea respectarii Regulamentului UE 679/2016, in documentele dosarului de grup tinta va exista o declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

GRUP TINTA SECUNDAR

Grupul tinta secundar este format din partintii/intretinatorii/tutorii copiilor prescolari care vor beneficia de servicii de educatie parentala, se vor organiza ateliere de dezvoltare parentala privind igiena, nutritia, contributia la dezvoltarea etica, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea fata de copii, etc., in cadrul activitatilor A4.2 si A5.3.
Pentru dovedirea statutului de parinte/intretinator/tutore, se vor prezenta certificate de nastere sau documente care atesta statutul de intretinator/tutore.
Vor fi inregistrati 50 de parinti ai copii prescolari (3 – 6 ani) si 150 de parinti ai copiilor cu varste intre 6 si 14 ani

Alte grupuri tintă secundare

In vederea atingerii unui statut integrat al interventiei, pentru desfasurarea activitatii A 6.2 se vor inregistra in grupul tinta secundar 12 angajatori din jud. Tulcea sau din judetele invecinate care vor participa (4 intalniri * 3 angajatori) la intalnirile cu tinerii ce urmeaza cursurile de antreprenoriat si doresc sa isi deschida o afacere si cu tinerii care se pregatesc sa intre pe piata muncii.